Screenshots – juni 2012

Liefde en haat, heel veel haat… Maar het bleek slechts het voorspel tot wat komen ging.

Een van de zeer vele fake accounts van Friedrich Eckhardt gericht aan Tibaert. Hier uit november 2011. 

Op grond van dit screenshot vermoedelijk afkomstig  van @objectivist_def heeft Alexandra Strieker tegen mij een klacht ingediend i.v.m. hacken. Het is van de dolle maar hiervoor heb ik nog een verhoor moeten ondergaan. Strieker had een vuistdik dossier aan de polititie overhandigd met “bewijslast”. De zaak is geseponeerd. Meermaals heb ik Strieker verzocht opening van zaken te geven over de afloop. Geen enkele reactie tot op heden (november 2014).